image60

Meyve Aşılama

Meyve Ağaçı Aşılama

Aşılama Nedir?

Aşılama, iki bitki parçasını bir bitkiymiş gibi kaynaşarak ve büyümelerine devam edecek şekilde birleştirme tekniği veya sanatıdır. 


Yeni bitkinin üst kısmını veya tacını meydana getirecek olan (aşı) kısmına kalem, alt kısmını veya kökünü meydana getirecek kısmına anaç adı verilir. 

Aşılamanın Amaçları 

1- Tür ve çeşidin ismine doğru fidan üretimi, 

2- Başka ve kolay metotlarla çoğaltılamayan çeşitlerin ortadan kalkmasına engel olmak, 

3- Büyük ağaçların çeşitlerini değiştirmek, 

4- Islah çalışmalarında belirli özellikleri için seçilen çöğürlerin büyümelerini çabuklaştırmak, 

5- Ağaçların zarar gören kısımlarının tamiri, 

6- Bazı anaçların özelliklerinden (bodur anaçlar gibi) yararlanmak, 

7- İyi bir çeşit aşılamak, 8- Virüs hastalıklarının incelenmesi için aşı yapılır. 


Meyve Ağaçlarının Aşılanması Meyvecilikte Aşı ile üretim en emin ve çabuk sonuç alınan bir tekniktir. Aşı için bir ANAÇ ve bir de DAMIZLIK AĞAÇ veya fidan gerekir. Özerine aşı yapılacak ağaç veya fidana ANAÇ; kendisinden aşı kalemi alınana ise DAMIZLIK AĞAÇ denir.